Christa Stæger

Christa Stæger, Ravnsholtvej 9, 3450 Allerød, Mail: christa.alleroed@gmail.com

Familie og job:

Min familie og jeg har boet i Allerød kommune i mere end 30 år. Vi har været en del af livet i forskellige daginstitutioner, skoler, musikskole, idrætsliv, spejdere, aftenskoler o.a. Min mand og jeg har drevet selvstændig it-virksomhed med adresse her i byen i mere end 20 år, men arbejder nu udenbys. Jeg studerer teologi på Københavns Universitet og er i gang med at fokusere ind på relationer mellem de store verdensreligioner.

Politik:

Efter i mange år at have interesseret mig for politik, meldte jeg mig i efteråret 2016 ind i Det Konservative Folkeparti. På opfordring stiller jeg nu op til kommunevalget. Uanset om jeg bliver valgt eller ej, ønsker jeg at arbejde politisk på at bevare Allerød kommune som et rigtig godt sted at bo og leve.

Mærkesager:

Flere grønne mødesteder og lidt vilde områder mellem husene ved by- og lokalplanlægning.

Et grønt mødested er f.eks. en græsplæne med et par bænke og evt. et bord, hvor mennesker der er hjemme i dagtid kan mødes og nyde samværet med andre mennesker. Hvis der er plads til et lille legeområde kan børn få lejlighed til at lege, og voksne kan nyde at se på i al fredsommelighed. Et uformelt fællesskab mellem byens børn og voksne, kan man sige. Lidt lige som bibliotekets legeområde og fællesarealer, blot udendørs. Cyklister på tur kan også hvile sig på sådan et sted.

Et vildt område mellem husene er f.eks. et stort område med træer, buske og vilde urter. Sådan et område kan bidrage til stimulering af alle sanser og til inspiration af følelsen af, at her kan ske noget spændende. Altså et område der skaber velvære og sundhed uden at man tænker over det. Endvidere giver sådan et område mulighed for friskere luft og bedre regnvandsnedsivning i jorden.

Lytten til de stille stemmer

I respekt for menneskers forskellighed og for demokratiet er det vigtigt at lytte til og samtale med alle mennesker, såvel de stille stemmer som de kraftige stemmer. Ofte er de stille stemmer så stille, at de slet ikke høres. Jeg vil gerne arbejde på, at også de stille stemmer høres, bliver lyttet til og taget i betragtning i det politiske arbejde.