Faruk Kilic

Faruk Kilic, Fasanvang 13, 3450 Allerød, Mobil: 2097 2143, Mail: fk@nordanic.dk

Familie og job:

Jeg er 43 år og uddannet økonom fra CBS. Jeg arbejder til daglig i vores familievirksomhed i Farum. Jeg er gift og har tre børn. Derudover har jeg boet i Allerød siden 1997.

Politik:

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 2007. I løbet af de ti år har jeg været aktiv både politisk samt i bestyrelsesarbejdet i vores lokale vælgerforening.

Tillidsposter:

  • Tidligere formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød
  • Medlem af bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Allerød

Mærkesager:

  • Jeg vil arbejde for billige lejligheder målrettet seniorerne, som de kan flytte i, når deres huse bliver for store.
  • Jeg vil arbejde for, at vi får et friplejehjem med tilknytning af lejligheder til pårørende/ægtefælle.
  • Jeg vil arbejde for at kommunes serviceniveau bliver markant, kommunen er betalt af borgerne og skal være til for borgerne. 
  • Jeg vil arbejde for at erhvervsdrivende i kommunen bliver respekteret og der ydes en hurtigt og en målrettet service.  Ifølge Dansk Byggeris analyse, lå Allerød kommune på en 85. plads ud af 98 kommuner i 2019, i 2017 lå kommunen på en 47. plads. 
Del via: