Lars Bacher

Lars Bacher (Medlem af Allerød Byråd), Rådhusparken 50, 3450 Allerød, Mobil: 2170 6709 Mail: lbac@alleroed.dk

Mit navn er Lars Bacher og er 55 år. Jeg har boet i Allerød siden 1997 og er gift med Dorthe. Jeg har tre børn, der alle har stiftet familie og i løbet af det sidste år er vi blevet beriget med to børnebørn. Familien betyder meget for mig.

I de år jeg har boet i kommunen, har jeg været aktiv i frivilligt arbejde, gående fra fodboldtræner og formand for grundejerforeningen i Rønneholtparken, ligesom jeg er en periode var for menigshedsformand i Lillerød Kirke.

Siden 2013 har jeg været medlem af Rotary i Allerød, den klub forener mange af de ting jeg sætter højt. Det lokale, frivilligt arbejde og godt samværd, med gode foredrag præsenteret af personer med noget hjerte.

Jeg har arbejdet i 35 år i den finansielle sektor, primært med investeringsrådgivning.

I indeværende byrådsperiode har jeg været næstformand i Børne og Skoleudvalget. Det var ligeledes i slutning af sidste periode. Jeg kom ind i 2014 og startede i Kultur og Idrætsudvalget.

I denne periode er der arbejdet med med strategien på området og det har jeg bidraget konstruktivt til. Det er løbende proces, at få inkluderet flere elever i den almene folkeskole og give muligheder for ekstra undervisning i nogle fag. Kongevejsskolen har udviklet sig flot over de seneste to perioder med gode resultater for flere børn, hvilket er en meget glædelig udvikling. Jeg har særligt fokus på godt begavede børn, som jeg mener fortjener øget fokus. Dette er med min indsats indarbejdet i strategien og det vil jeg arbejde videre med.

I budgetforhandlingerne i det første år af denne periode, deltog og Konservatives forslag om flere computer til folkeskolen blev gennemført og det har været en succes.

I sidste del af perioden har jeg arbejdet i et udvalg, der giver byrådet anbefaling indenfor det specialiserede voksen og Børneområde. Det er en stor post i budgettet og posten stiger. Vi bliver nødt til at arbejde og udvikle dette område. Det sker ikke ved, at vi tænker i de vante baner. Borgerinddragelse, dvs. børn, forældre og civilsamfundet er absolut nødvendige for at få en udvikling på områderne.

Dæmpegården var jeg involveret i fra starten, hvor jeg skrev et læserbrev med Per-Stig Møller om gården og jeg fik vores folketingsmedlem, Mette Abildgaard til at rejse sagen overfor ministeren. Den sag kører nu og det ser ud til, at der kommer en god løsning.

Min måde at arbejde på er, at finde et kompromis, derfor er der stor konsensus i BSU, men kommer der sager af mere principiel karakter, for eksempel og national test, så tager jeg sagen videre i Byrådet.

Jeg har udover de overfor nævnte mærkesager, er stort fokus på natur og miljø, ligesom det kulturelle område, har min interesse og bevågenhed.

 
Følg Lars på
Lars Bacher – Konservativ