Martin Carl

Martin Carl, Lupinvej 4, 3450 Allerød, Mobil: 48141643 Mail: mc747474@gmail.com.

Familie og job:

Jeg er 53 år og er gift med Rikke siden 1995, vi har fire børn, David (20 år), Marie (19 år), Frederik (15 år) og Laura (13 år). Alle fire børn går eller har gået på Blovstrød Skole.

Vi bor i parcelhus i Blovstrød og jeg har i alt boet tre forskellige steder i Blovstrød, Hørmarken (1970-87), Sjælsøparken (1990-2004) og nu på Lupinvej fra 2004.

Jeg er merkonom i finansiering, regnskabsvæsen og databehandling. Arbejder til dagligt som Databaseadministrator i Danske Bank, hvor jeg har været ansat i 24 år.

Politik:

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1989, hvor jeg har været organisatorisk aktiv med mange forskellige tillidsposter. Jeg har bl.a. været formand for partiet i Allerød fra 1991-92 samt fra 2002-10, og har således været med til kommunens budgetforhandlinger i otte år samt i to konstitueringsaftaler.

Tillidsposter:

  • Domsmand ved Kriminalretten i Hillerød. Har sammenlagt været domsmand ved Kriminalretten i Hillerød samt Østre Landsret i mere end 25 år.
  • Kasserer i Vindbygårds Grundejerforening siden 2007

Mærkesager:

  • Forsat styr på økonomien
  • Langsigtet vedligeholdelsesplan for kommunens ejendomme inkl. grøn omstilling
  • Infrastruktur med plads til alle – løsninger med omtanke
  • Ingen boliger på Ny Allerødgårds jord eller nord for Sandholmgårdsvej
  • Aktiv arbejdsmarkedspolitik – så borgerne har en tilknytning til arbejdsmarkedet, så vi stadigvæk har landets laveste arbejdsløshed.

Allerød – En kommune med plads til alle!