Martin H. Wolffbrandt

Martin H. Wolffbrandt (Medlem af Allerød Byråd), Skovmarken 12, Blovstrød, 3450 Allerød, , Mobil: 25 53 18 91, Mail: martin@wolffbrandt.dk

Familie og job:

Jeg er 49 år, cand.merc.mat. (økonomi/matematik). Jeg er gift med Caroline, sammen har vi Emil (11 år), som går i femte klasse på Blovstrød skole. Vi bor i parcelhus i Blovstrød (flyttede hertil i 2002). Jeg arbejder som IT konsulent (Business Intelligence) hos NNIT A/S (tidligere Novo Nordisk IT).

Politik:                                                                            

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1990, hvor jeg har været aktiv både politisk og organisatorisk. Bl.a. har jeg 5 års erfaring som medlem af økonomiudvalg og børne- & ungdomsudvalg i Bydelsrådet på Indre Østerbro. Efter flytningen til Blovstrød har jeg været formand for Det Konservative Folkeparti i perioden 2006-2012. Jeg nlev i 2013 valgt til Allerød Byråd, hvor er medlem af Teknik- & Planudvalget (TPU) og Handicaprådet.

Tillidsposter:

  • Formand for NNIT Akademikerforening (NNITAF) som organiserer medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- & Økomforbund (DJØF) og andre lignende organisationer.
  • I 2017 udpeget til ”ambassadør” for Sclerose- og Gigtforeningens husstandsindsamling (Vi står op for hinanden) den 10. september
  • Suppleant i Patientforeningen
  • Suppleant i bestyrelsen for Scleroseforeningen (Nordsjælland – vest)

Mærkesager:

Blovstrøds Stemme i Allerød Byråd. Blovstrød er et smørhul. Det skal det blive ved at være. Blovstrød skal også i fremtiden have daginstitutioner, skole og være et godt sted at blive gammel. Vi har i denne byrådsperiode truffet beslutninger som betyder elevgrundlaget for Blovstrød Skole er på plads også i fremtiden. I budgetaftalen for 2018 er truffet beslutning om etablering af en daginstitution i ny Blovstrød. Placeringen nær Blovstrød Skole betyder at Blovstrød Skole bliver et naturligt ”epicenter” for børn og læring i Blovstrød. Senere følger etablering af klub (som jeg synes det vil være naturligt at placere nær Blovstrød-hallen).

Som medlem af Teknik- & Planudvalget (TPU) har jeg fokus på ”udvikling med omtanke”. Bl.a. har jeg arbejdet for at den tilladte bygningshøjde som er fastlagt i to rammelokalplaner udviklingen af Blovstrød er reduceret fra 11 m. til 8,5 m. og at støjgenerne fra NEFF reduceres ved kilden og ikke ved at etablere støjvolde i området.

Vi skal lytte til borgerne. Det gælder ikke kun Blovstrød men i hele kommunen. Eksempler: I Farremosen ved Lynge hvor Allerød Kommune er pålagt der etableres et erhvervsområde i er generne fra erhvervsområdet begrænset mest muligt da vi skulle vedtage planerne. Ved fastlæggelse af vejbetjeningen til den nye bebyggelse på Baunesvinget var der opbakning til at vi lyttede til borgerne så vejbetjeningen skal ske til Mejeribakken.

Allerød er en lille kommune. Det betyder at borgere let kan få foretræde for TPU ligesom vi i en række tilfælde har besigtiget lokalområder inden vi har truffet beslutning, bl.a. har vi besigtiget Elmevej i Blovstrød. Vi skal udvikle med omtanke og lytte til borgerne!