Martin H. Wolffbrandt

Martin H. Wolffbrandt (Medlem af Allerød Byråd), Skovmarken 12, Blovstrød, 3450 Allerød, , Mobil: 2553 1891, Mail: martin@wolffbrandt.dk

Familie og job

Jeg er 53  år, cand.merc.mat. (økonomi/matematik). Jeg er gift med Caroline, sammen har vi Emil (15 år), som går i 8. klasse på Blovstrød skole. Vi bor i Blovstrød (flyttede hertil i 2002). Jeg arbejder som IT konsulent (Business Intelligence) hos NNIT A/S.

Politik                                                                            

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1990 og været aktiv både organisatorisk og politisk. Efter vi flyttede til Blovstrød har jeg været formand for Det Konservative Folkeparti i perioden 2006-2012. Jeg blev i 2013 valgt til Allerød Byråd, hvor er medlem af Teknik , Erhverv-, Plan & Miljøudvalget (TEPMU)  og Handicaprådet.

Tillidsposter

  • Formand for NNIT Akademikerforening (NNITAF) som organiserer medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- & Økomforbund (DJØF) og andre lignende organisationer.
  • Indsamlingsleder for Scleroseindsamlingen i Allerød. I år er landsindsamingen søndag den 12. september (jeg er ansvarlig for Allerød).
  • Suppleant i bestyrelsen for Scleroseforeningen (Nordsjælland – vest)

Mærkesager

Allerød er et smørhul. Det skal det blive ved at være. Blovstrøds Stemme i Allerød Byråd.

Selv om jeg bor i Blovstrød er jeg optaget af hele kommunen. Eksempler: Jeg har kæmpet imod højt byggeri på Peogot-grunden i Lynge. Farremosen: Konservative ,siger nej til dispensationer og ja til at holde hvad byrådet har lovet borgerne. Det har jeg været meget opmærksom på i Teknik , Erhverv-, Plan & Miljøudvalget (TEPMU) hvor vi på alle møder får status for Farremosen. Vi skal bevare Allerød som en grøn kommune. Derfor skal vi friholde grønne perler (f.eks. Enghave Nord) for byggeri. Da vi lavede lokalplan for bymidten fik vi sikret grønne ”kig” til skoven. Jeg har rejst sag i byrådet og skabt opmærksomhed på om i i Allerød har endnu flere ”perler” end Dæmpegård og Toftehavegård som vi har haft fokus på i denne byrådsperiode,

Vi har i den tid jeg har været medlem af byrådet truffet beslutninger som betyder elevgrundlaget for Blovstrød Skole er på plads (faktisk står vi over en betydelig udvidelse af skolekapaciteten). Med nye daginstitutioner (planlagt da Allerød var konservativt ledet) nær Blovstrød Skole betyder det at Blovstrød Skole bliver et naturligt ”epicenter” for børn og læring i Blovstrød. Kunsten bliver at sikre en god udvikling i fremtiden også når ”nyhedens interesse” i den nye del af Blovstrød har lagt sig.

Som medlem af Teknik- & Planudvalget (TPU) har jeg fokus på ”udvikling med omtanke”.  Vi skal lytte til borgerne. Det gælder ikke kun Blovstrød men i hele kommunen.

Allerød er en lille kommune. Det betyder at borgere let kan få foretræde for TEPMU  ligesom vi jævnligt besigtiger lokalområder inden vi har træffer beslutning,. Vi skal udvikle med omtanke, lytte til borgerne og høre efter hvad de siger!

Del via:
 
Følg Martin på
 @M_Wolffbrandt
/Blovstroedsstemme