Poul Albrechtsen

Poul Albrecthsen, Hjortevænget 25, 3450 Allerød, Mobil: 24247034 Mail: palb@privat.dk

Familie og job:

Tidligere laboratorietekniker og konsulent, pensionist. Jeg er 70 år, byrådsmedlem, jeg er gift med  Vibeke og har to børn, Charlotte (49) og Sune (39). Vi har boet i Allerød siden 1977 (Lynge Overdrev).

Politik:

Har været medlem i KU Lindevang, Frederiksberg . Formand for vælgerforeningen, byrådsmedlem 82-85. Amtsrådsmedlem 86-89. Pause med politisk arbejde frem til 1998. Hvor det var DF medlemskab frem til 2016. Vendte tilbage til ”Rødderne” konservative i Allerød.

Tillidsposter:

  • Allerød, Rudersdal Spildevand, bestyrelsen (næstformand).

  • Formand for Børn- & Unge Udvalg, Økonomiudvalget og Sundheds– og Velfærdsudvalget.

Mærkesager:

Social området, særlig interesse børn, unge og ældre. Det er vigtig at vi styrker disse områder m.h.t. Allerøds udvikling fremover! Borgerinddragelse i beslutningsprocessen – alle interessenter skal kunne komme til orde – medindflydelsen skal være reel.

Anlægssiden:

Planerne for Kulturtorvet og Bymidten skal fremmes, så der kommer gang i udviklingen af byen.