Rune Ammitzbøll Langholm

Rune Ammitzbøll Langholm, Bastrupvej 6, 3540 Lynge, Mobil: 29858507 Mail: rune.langholmd@gmail.com.

Familie og job:

Jeg er tilflytter til Nymølle med min partner – jeg er oprindeligt fra Djursland. Jeg har gennem min studietid og efterfølgende arbejdsliv boet i det københavnske NV-kvarter. Jeg arbejder som afdelingsleder på Niels Steensens Gymnasium i København, hvor jeg har været lærer gennem 12 år, og er nu med i ledelsen af skolens grundskole.

Jeg sætter stor pris på den skønne natur i vores område – båd til hest, på cykel og når jeg lufter min hund. Jeg synes, vi har en fantastisk kommune, derfor er mit slogan: Fælles om Allerød..

Politik:

Jeg har været aktiv i Konservativ Ungdom i København, og jeg har været medlem af Det konservative Folkeparti siden 2009. Jeg ønsker at sikre en ansvarlig økonomisk politik, hvor kommunens økonomi er robust og fremtidssikret, folkeskolen styrkes med flere midler og kommunen har en grøn og bæredygtig profil.

Mærkesager:

6 vigtige punkter for Lynge lokalt:

  • At Lynges handelscentrum har gode muligheder for udvikling.
  • At biblioteket i Lynge bevares, så alle har adgang til kultur lokalt.
  • At børn og unge kan gå i skole lokalt, og har muligheder for fritidsaktiviteter.
  • At man i fremtidige lokalplaner arbejder henimod at området Øvre Mølleådal, syd for Slangerupvej, bliver fredet.
  • At Gladgåden kan fortsætte sit gode arbejde med Spildopperrne & genbrug.
  • Være med til at finde alternativer til at nedbringe støjen fra Slangerupvej.

Jeg er din lokale konservative kandidat