Ældre medborgere er en resurse

Vores ældre medborger skal spille en rolle og det skal vi understøtte i vores politik, så fokus på de pårørende, og dette skulle gerne ende med en pårørendepolitik.

De ældre borgere har krav på selv at kunne træffe deres valg og vi skal sikre at dette kan være muligt også for dem som har det sværest med f. eks. dement. Der skal være et dagsaflastningstilbud til de demente, der bliver passet af deres ægtefælle i hjemmet. Det er en meget stor belastning at have ansvaret for en dement ægtefælle, det er et 24 timers job, hvor bare det at få købt ind er en udfordring, eller klare et besøg hos læge, tandlæge, eller biblioteket m.m.

Når man bliver ældre, skal det være en glæde at bo i Allerød. Der skal være forskellige udendørs aktiviteter for de ældre, og det skal vi som kommune bakke op om.

Det er vigtigt med et godt ældrenetværk, der giver mulighed for at hjælpe hinanden eller mødes til en kop kaffe. Vores plejehjem må ikke opfattes som et sted, hvor man bare bliver ”placeret”, men mere som et sted, hvor man møder andre mennesker og har mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre ældre.

Når vi i de kommende år udbygger med flere ældre boliger, skal netværk og aktiviteter tænkes ind i udviklingen, så vores ældre medborger kan få gavn af hinandens resurser.