Børn og unge i Allerød

Konservative arbejder for en rød tråd i børnenes opvækst fra første gang de møder sundhedsplejersken til de unge skal videre på en ungdomsuddannelse.

I dagtilbud og i dagplejen prioriterer vi professionelle ansatte med høj faglig viden. Vores børn skal have lov til at være børn, så der skal være fokus på leg i vores institutioner. Den pædagogiske læring skal ske i takt med, at børnene udvikler deres sociale kompetencer. Forældrene er de vigtigste aktører i deres børns liv. Læring, udvikling og trivsel udvikles i praksis igennem relationer i fællesskaber. Det er afgørende, at der er nogle fælles principper/ politikker i tilgangen til samarbejdet mellem forældrene, medarbejderne, lederne og børnene.

Skolen er omdrejningspunkt for læring. Vores skoler ligger højt placeret både i trivsels- og faglige tests på landsplan. Tæt på 95 % af kommunens elever går på en af kommunens 4 folkeskoler. Det er skolens ansvar, at de elever, der har brug for ekstra værktøjer til at klare en normal skoledag bliver tilbudt dette. Alle børn og unge skal så vidt muligt understøttes og udfordres i inkluderende fællesskaber for at blive så dygtige, som det er muligt, for den individuelle elev. Fællesskabet er konteksten for den enkelte elevs udvikling og læring. Børn og unge trives bedst i inkluderende fællesskaber – vi skal derfor arbejde for, at der er de nødvendige ressourcer til, at de elever, som profiterer af at være på almenområdet bliver på almenområdet.

Konservative ønsker, at der er fokus på sunde kost- og motionsvaner allerede tidligt i barndommen, da sund kost og fysisk aktivitet øger barnets almene trivsel og velvære. Vi ønsker på sigt, at institutioner og skoler skal tilbyde et måltid varm mad til alle børn og unge, så de får noget næringsrigt at spise hver dag. Motion og bevægelse er en del af Skolereformen, og det var allerede prioriteret højt på skolerne i Allerød før reformen trådte i kraft. Institutionerne og skolerne er gode til at udnytte de smukke skov- og naturområder i børnenes hverdag – og det skal fortsat være en af de store fordele til glæde for børn og unge i Allerød.

Konservative går ind for, at der er central styring, hvor formålet er at give medarbejderne og lederne råderum til fleksibilitet i de miljøer, hvor der arbejdes med børn og unge. Det er vigtigt med samarbejde på tværs af institutioner og skoler. Desuden lægger vi vægt på, at skolerne skal samarbejde med en lokal virksomhed, for derved at opnå partnerskab mellem den pågældende skole og virksomheden til fordel for eleverne.

Fritids- og ungdomsklubberne i Allerød skaber et frirum med mange sjove og adspredende aktiviteter, som er et vigtigt afbræk i børnenes hverdag.

Vi skal sikre, at vores skoler er opdaterede og klar til at bruge den nye teknologi, som i høj grad kan understøtte og hjælpe med optimal læring. Vi skal skabe rammer, som udvikler vores børn og unge til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Dannelse og uddannelse går hånd i hånd – det ene er det andets forudsætning.

Jo bedre pasning og undervisning vi faciliterer for vores børn og unge, jo bedre vil de huske kommunen fremover. De flytter måske fra byen, når de er unge og skal studere f.eks. på videregående uddannelser. Hvis vi har gjort det godt nok i de unges opvækst, vil de unge måske flytte tilbage til kommunen, når de selv har stiftet familie.