Kultur og fritid er også kommunal service

Konservative har i mange år kæmpet for kulturen og fritidslivet i Allerød kommune.

Vi er nået langt med bl.a. de nye fodboldanlæg på Møllemosen og i Blovstrød, Lyngehal 2, det nye spejdercenter på det tidligere Blovstrød stadion, det nye bibliotek SKOVEN 4, udbygningen på Musikskolen og meget mere.

Konservative er dog endnu ikke kommet helt i mål med vores mange anlægsønsker, men vi ser fortrøstningsfuld frem til, at udbygningen af Mungo Park nu endelig kommer i gang, og vi glæder os til, at den politiske aftale om opførelse af en tennishal ved Allerød Tennispark og udbygning af Blovstrød svømmehal i 2018 kan realiseres fra starten af 2018.

Foreningernes aktivitetstilskud til børn- og unge under 25 år har vi beskåret alt for hårdt. Konservative vil kæmpe for, at aktivitetstilskud til børn- og unge under 25 år igen kommer op på et niveau, så vores mange frivillige ledere kan bruge deres tid på børn- og unge og ikke skal rende rundt og skaffe private økonomiske midler til foreningernes løbende drift.

Vi skal være meget bedre til at påskønne det store frivillige arbejde, der udføres i vores mange foreningen. Det har de frivillige fortjent.