Udvikling med omtanke

At forandre for at bevare er en del af det konservative ’DNA’. I Allerød betyder det at vi vil bevare balancen mellem naturen og bymiljøerne.

 

I disse år er vi i Allerød udfordret af ændringer i demografien (befolkningssammensætningen). Kort sagt bliver der flere ældre og færre børn.

Vi arbejder for at fastholde den konservative linje hvor udvikling med omtanke karakteriserer den måde vi arbejder på. Planstrategien er en milepæl i hver byrådsperiode. I denne periode vedtog vi den 17. december 2015 planstrategien hvor vi planlægger 1.600 boliger over de næste 12 år og dermed sikrer vores kernevelfærd fremadrettet ved at tage højde for de ændringer der sker i demografien.

Allerød skal også fremover være en kommune hvor naturen og grønne kiler spiller en hovedrolle. Sådan er det i dag og sådan skal det også være fremover.

Et område hvor vi allerede nu ser den planlagte boligudbygning komme til udtryk er i den nye del af Blovstrød (første etape er Drabæk Huse) hvor vi på bedste vis kombinerer en boligudbygning som sikrer vi også fremover kan levere kernevelfærd med at der bygges i respekt for naturen og på en måde hvor naturen kommer til at spille en hovedrolle. Det er udvikling med omtanke.