Erik Lund

Erik Lund (Medlem af Allerød Byråd og medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden), Allikevang 2, 3450 Allerød, Mobil: 40 204 201, Mail: erlu@alleroed.dk

Familie og job:

Jeg er 69 år, tidligere inkassochef i København og Helsingør samt tidligere fagchef for både inddrivelse og erhvervsligning i SKAT København. Jeg er gift med Lene, og far til Jesper (48 år), Mikkel (45 år), Line (22 år) og Amanda (17 år). Jeg flyttede til Allerød i 1973, hvor jeg var en af de første, der flyttede ind i Rønneholtparken. Siden 1989 har jeg boet i ”Fuglekvarteret”.

Politik:

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1993, hvor jeg samme år blev valgt ind i Allerød byråd og har været medlem af byrådet i snart 24 år. Jeg har været både borgmester og viceborgmester, udvalgsformand, og er nu gruppeformand for den konservative byrådsgruppe, formand for Klima- og miljøudvalget, medlem af Økonomiudvalget samt medlem af Kultur- og idrætsudvalget. Jeg er også valgt til Regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor jeg er gruppeformand for den konservative gruppe, medlem af Forretningsudvalget, medlem af Erhvervs- og vækstudvalget og medlem af IT- og afbureaukratiseringsudvalget. Her ud over er jeg bestyrelsesmedlem i HMN Naturgas I/S.

Andet:

· Tidligere landsformand for Pantefogedforeningen, hvor jeg stadig kæmper for en effektiv inddrivelse.

· Landstræner for handicaplandsholdet i bordtennis i perioden 1988-1992, hvor jeg bl.a. deltog ved OL i Barcelona

Mærkesager:

”Danmarks bedste kommune at bo i”

I 2011 blev Allerød er kåret til ”Danmarks bedste kommune at bo i”.

Den position kan vi kun fastholde ved fortsat at sørge for en god ældrepleje, gode folkeskoler, gode daginstitutioner og et rigt kultur- og idrætsliv.

Hvis vi skal fastholde det høje serviceniveau som vi har i Allerød kommune, skal vi hele tiden have fokus på den effektive økonomi- og budgetstyring som vi har gennemført siden 2009. Vores effektive økonomi- og budgetstyring har styrket kommunens likviditet i en sådan grad, at vi de seneste otte år har kunnet gennemføre historiens største skattenedsættelse på 1 procentpoint, har gennemført anlægsprojekter som vi tidligere kun drømte om, og har fastholdt et meget højt serviceniveau på alle vores kerneområder.

I den kommende valgperiode skal vi have fuld fokus på ældreplejen. Det gælder både plejen på vores plejecentre, men også plejen i de ældres eget hjem.

Vores daginstitutioner og vores skoler skal have et løft. Det gælder både bygningsmæssigt, men også hvad angår antal ansatte til at løfte opgaverne i daginstitutioner og skoler.

Kultur- og idrætslivet skal fortsat have gode vilkår, og vi skal påskønne de frivillige lederes store indsats.

Allerød er en kommune i udvikling, hvor borgerne er meget tæt på beslutningsprocesserne.

Vi skal derfor prise os lykkelige for, at vi ved kommunalreformen i 2007 valgte at fortsætte som selvstændig kommune.

 
Følg Erik på

/eriklundpolitiker