Jørgen Johansen

Jørgen Johansen, Skyttemosen 36, 3450 Allerød, Mobil: 22241720 Mail: jjoh@alleroed.dk

Familie og job:

Jeg er 52 år og Allerøds Borgmester. Jeg er gift med Helle, og sammen har vi to døtre Louise (23 år) og Cathrine (21 år). Helle og jeg har boet i Allerød siden 1987.

Politik:

Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1997, hvor jeg har været aktiv både politisk og organisatorisk. Bl.a. har jeg fire års erfaring som medlem af økonomiudvalg, fire års børneudvalg, fire års skoleudvalg og fire års teknik og plan.

Tillidsposter:

  • Løbetræner for Hold 6 hos Blovstrød Løverne
  • Medlem af Beredskabskommissionen
  • Siddende i Norfoss Bestyrelse
  • Siddende i Team Allerød Bestyrelse
  • Siddende i Novafos Bestyrelse
  • Deltagende i Kommunernes kontraktråd

Mærkesager:

Fællesskab

Vi skal styrke vores fællesskab, da det er én kerneforudsætning for det store arbejde der ligger i den foreningskultur vi har i Allerød, hvor man sætter pris på at hjælpe andre til at blive bedre uanset om man selv for noget ud ad det eller ikke.

Oplevelser i Bymidten

Vi skal være innovative når det kommer til vores bymidte. Vi skal tage kampen op i mod den stigende konkurrence fra vores nabokommuner og den øgede internethandel.

Det gode Allerød liv

Positiv udvikling og gode resultater må aldrig nogensinde tage for givet. De skal i stedet for dyrkes og værdisættes som grundlag for videre udvikling.

Vækst i Allerød

Fælles for os alle i de kommende år er, at vi sammen skal prioritere udviklingen af Allerød Kommune. Derfor er det vigtigt for mig, at vi involverer jer borgere, så I derigennem kan mærke fællesskabet og jeres muligheder for indflydelse. Dette samarbejde ser jeg helst som værende præget af vores udviklingspotentiale, samt den øgede værdi det giver os alle og som i sidste ende giver os lyst til at deltage.

Natur for alle

Vores natur er en vigtig del af Allerød. Derfor skal vi også sikre den, så den i fremtiden stadig vil være synlig over alt i kommunen og fortsat give oplevelser for alle uanset om man er gående, løbende, cyklende, ridende, jagende eller andet.