Jørgen Johansen

Jørgen Johansen, Skyttemosen 36, 3450 Allerød, Mobil: 22241720 Mail: jjoh@alleroed.dk

Vores kommune bør have et borgerligt styre, som er tæt på borgerne, og som samler alle de borgerlige stemmer.

Efter min opfattelse bør en borgmester være ude blandt borgerne og lytte til deres synspunkter. Det er vigtigt, så vi undgår at træffe beslutninger, som ligger langt fra det, der er vores fælles vision og fra borgernes ønsker.

Allerød er en kommune, som ligger tæt på naturen, og som består af et stort netværk af foreninger og sociale relationer, som jeg gerne vil fortsætte med at være med til at udvikle.

Jeg ønsker en moderat udvikling af Allerød, hvor vi i løbet af de næste 10 år forventes at være omkring 27.500 borgere. Dette er i modsætning til forrige valg, hvor jeg ønskede, at vi blev 30.000 borgere over en 10-årig periode.

Det skal ikke længere være enkeltpersoner, der har alt opmærksomheden, men et fælleskab hvor vi sammen ønsker at udvikle kommunen i gennem en åben dialog, om hvordan vi bevarer det gode liv i Allerød, som vi har i dag.